Automatický závlahový systém

Naša firma poskytuje služby pre všetkých, ktorí chcú mať pekné trávniky a okrasné záhony s minimálnou spotrebou vody. Počiatočné investičné náklady na zriadenie závlahového systému sa Vám čoskoro vrátia vďaka úspore času a vody.

 

Staráme sa o to , aby sme Vám automatický závlahový systém TORO správne navrhli a odborne nainštalovali.

 

V rámci nami poskytovaných služieb je aj návrh a inštalácia čerpacej techniky, elektroinštalácia a odborné poradenstvo. Samozrejmosťou je zaručný a pozáručný servis.

 

Pre tých, ktorí sa rozhodnú si automatickú závlahu inštalovať svojpomocne, vypracujeme návrh závlahy. V našej predajni GREENSHOP Košice nájdete komplexný závlahový sortiment pre realizácie.

postrekovac-turbinovy-mini-8>
Scrolling Image Frame

VÝHODY AUTOMATICKEJ ZÁVLAHY

Úspora vody

Oproti ručnému zalievaniu vďaka rovnomernému a cielenému zavlažovaniu

Úspora času

Jednoduchá obsluha

Rôzna dĺžka podľa druhu rastlín

Závlahový systém je rozdelený do sekcií, ktoré je možné nastaviť na rôznu dĺžku zavlažovania podľa druhu rastlín a ich náročnosti na vodu

Automatické vypínanie pri daždi

Z ČOHO POZOSTÁVA SYSTÉM AUTOMATICKEJ ZÁVLAHY

Zdroj vody

S dostatočným tlakom a prietokom. Vodu pre závlahu môžete čerpať zo studne, z obecného rozvodu vody, z potoka, z retenčnej nádrže s možnosťou automatického dopúšťania. Radi Vám pomôžeme zvoliť najvhodnejší spôsob, navrhneme a nainštalujeme správne čerpadlo.

Riadiaca jednotka

Na výber interiérový alebo exteriérový model, pevný počet sekcií, prípadne jednotka s možnosťou rozšírenia na viac sekcií pre väčšie záhrady. Ak zákazník nemá možnosť napojenia sa na 230V, v ponuke máme aj batériové riadiace jednotky.

Dažďový senzor

K riadiacej jednotke sa napája dažďový senzor, príp. pôdny senzor. Senzor slúži na dočasné odstavenie závlahového systému v prípade zrážok.

Šachta s elektromagnetickými ventilmi

Tie postupne spúšťajú vodu do jednotlivých sekcií závlahy.

Jednotlivé sekcie s postrekovačmi

slúžia na zavlažovanie trávnika. Závlaha trávnika sa môže kombinovať s rôznymi formami kvapkovej závlahy, resp. mikro závlahy, ktorá sa aplikuje priamo ku koreňom rastlín.

Hydrant

V prípade požiadavky sa závlahovému systému môže doplniť ventilová šachta s guľovým ventilom, tzv. hydrant. Je pod stálym tlakom a slúži na napojenie záhradnej hadice v prípade, že si zákazník napr. potrebuje umyť auto, príp. príjazdovú cestu a pod.

STRUČNÝ POSTUP PRIEBEHU ZÁKAZKY

1.Prvá návšteva u zákazníka:

Zistenie požiadaviek zákazníka(čo všetko treba zalievať).
Obhliadka a zameranie pozemku.

Zistenie zdroja vody.

Určenie miesta riadiacej jednotky.

2. Vypracovanie projektu a cenovej ponuky.

Na základe zamerania a konkrétnych požiadaviek vypracujeme návrh závlahového systému a cenovú ponuku.

3. Dohoda o dodávke a montáži závlahového systému vrátane platobných podmienok.

4. Vlastná realizácia.

5. Odovzdanie diela a zaškolenie zákazníka s obsluhou zavlažovacieho systému, vrátane odovzdania návodov na obsluhu.